Odwiedź nas na:
24 722 34 29

Żwir, piasek płukany

Posiadamy w sprzedaży wysokiej jakości:

Produkcja przesiewaczy, taśmociągów, zespołów płuczących.

www.ztbmarciniak.pl, tel. 63-27-38-338